VAŽNI DATUMI - KOTIZACIJA

 

VAŽNI DATUMI

Radove poslati najkasnije do 10.9.2016.
Potvrda dolaska učesnika do 17.9.2016.
Registracija autora i plaćanje kotizacije do 24.09.2016.
Finalni program: 29.09.2016. 

Organizartor skupa zadržava pravo da u slučaju objektivnih okolnosti izvrši izmjene satnice i rasporeda aktivnosti. U tom slučaju svi učesnici će biti blagovremeno obavješteni.

Kotizacija

Kotizacija za skup iznosi 60€ (120 KM)

Kotizacije u KM se mogu uplaćivati na žiro račun 555 007 0122 496028, dok gosti iz inostranstva kotizaciju mogu uplatiti po dolasku na licu mjesta.
Svi učesnici skupa sa uplaćenom kotizacijom stiču pravo na dobijanje Sertifikata o prisustvovanju Naučno-stručnom skupu.

Mogućnost sponzorstva

Kompanije čija je delatnost vezana za IT

  • može biti sponzor skupa,
  • može postaviti štand i predstaviti se za šta je kotizacija 500 KM ili
  • može održati 30-to minutnu prezentaciju svoje djelatnosti sa kotizacijom od 1000 KM.

 

Srpski