PRIHVAĆENI RADOVI

Spisak do sada prihvaćenih radova za ITeO 2016

Napomena:  Autori prihvaćenih radova trebaju da potvrde izlaganje na E-mail: iteo@apeiron-edu.eu, prijave način prezentovanja *oralno ili poster prezentacija*

 

Šifra rada

Rad

Autori

IT_16001

Da li obrazovanje smestiti u oblak?

Prof. dr Sanja Bauk

IT_16002

Istraživanje poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa u visokoškolskoj ustanovi na osnovu potreba i očekivanja studenata kao korisnika usluge

Dragutin Jovanović,

Dragana Rošulj,

Aleksandra Nastasić

IT_16003

Uticaj indeksa felderovih stilova učenja na usvajanje informacija kroz e-learning

Željko Pekić

Srđan Jovanovski

IT_16004

Implementation of facebook for communication and learning in higher education

Miloš Papić,

Nebojša Stanković,

Marija Blagojević

IT_16005

Office 365 alat produktivnosti

Boris Talić

IT_16006

E-učenje u funkciji poboljšanja poslovnih i ekoloških performansi organizacija

Veljko Đukić,

Biljana Đukić,

IT_16007

Primjena dokument orijentisanih baza podataka na skladištenje senzorskih podataka

Dejan Radić

IT_16008

Evropska iskustva u upravljanju promjenama na IT projektima

Dejan Majkić,

IT_16009

Uloga i značaj digitalnog potpisa u poslovnoj komunikaciji

Tijana Talić

IT_16010

Neki aspekti revizije informacionih sistema u javnoj upravi Bosne i Hercegovine

Dalibor Drljača,

Branko Latinović,

IT_16011

Izvori napajanja na uredjajima u WSN

Danko Jotanović

IT_16012

Uporedna analiza modela učenja na daljinu

Jaroslav Lupačov

IT_16013

Upotreba platforme za e-učenje u obuci kontrolora letenja

Zoran B. Ribarić,

Zoran Ž. Avramović,

IT_16014

Implementacija lekcije Evidencija kapitala u Moodle sistem

Željko Stanković

Ljiljana Tešmanović

Irena Brajović

IT_16015

Kviz znanja – savremena nastavna metoda u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja

Branislav Ranđelović,

Dragana Stanojević,

Željko Stanković

IT_16016

Učenje uz pomoć elektronskog materijala na prvoj edukativnoj platformi u Bosni i Hercegovini

Adin Begić

IT_16017

Tehnike za klasterizaciju u bežičnim senzorskim mrežama

Goran Đukanović

Goran Popović

IT_16018

Wireless Sensor Networks for monitoring living and working conditions

Nikola Petrov

Nikola Mirosavljev

Nebojsa Gujić

Dalibor Dobrilović

IT_16019

Modelovanje senzorskih podataka u kompleksnim hijerarhijskim bežičnim senzorskim mrežama

Nikola Mirosavljev

Nikola Petrov

Nebojsa Grujić

IT_16020

Razvoj bežične senzorske stanice bazirane na TI MSP430 platfromi

Nebojsa Grujić

Nikola Mirosavljev

Nikola Petrov 

IT_16021

LEACH protokol rutiranja u bežičnim senzorskim mrežama

Dragana Danilov

Nikola Matković

IT_16022

Bežične senzorske mreže za nadzor bazirane na open-source hardveru 

Milan Malić

Dalibor Dobrilović

Dragica Radosav

IT_16023

Differences in performance for Wireless Sensor Network Clustering Techniques

Aleksandar Vlaškalić

Uroš Gmizić

 

 

 

 

Srpski