Galerija fotografija

Uputstvo za autore

NASLOV RADA

(U NAJVIŠE DVA REDA)

TITLE OF PAPER

(TWO LINES AT THE MOST)

 

 

Apstrakt: Svaki rad mora da sadrži apstrakt. U apstraktu treba ukratko izložiti osnovnu ideju i postignute rezultate. Rad napisati po ugledu na tekst iz ovog uputstva. Apstrakt može da sadrži do 150 reči.

Srpski

ITEO 2015

 

VAŽNI DATUMI

Radove poslati najkasnije do 5.9.2015.
Potvrda dolaska učesnika do 10.9.2015.
Registracija autora i plaćanje kotizacije do 24.09.2015.
Finalni program: 24.09.2015. 

Srpski