ITEO 2019 Agenda

ITEO Agenda

Datum: 6.12.2019.

Predsjedništvo                         Radno predsjedništvo:

Prof. emeritus Dušan Starčević                                  Prof. dr Nedim Smailović

Prof. dr Gordana Radić                                                 Prof. dr Milan Marković

Prof. dr Branko Latinović                                             Prof. dr Goran Đukanović

Prof. dr Željko Stanković

Prof. dr Dragutin Jovanović

VRIJEME:

DOGAĐAJ :

10.00 -- 11.00

PRIJAVE UČESNIKA

11.00 – 11.15

POZDRAVNO OBRAĆANJE REKTORA I SVEČANO OTVARANJE

11.15 – 12.00

UVODNO PREDAVANJE - PROF. DR DUŠAN STARČEVIĆ FON

12.00 – 12.30

PREDSTAVLJANJE ČASOPISA JITA

12.30 -- 13.30

KOKTEL DOBRODOŠLICE

13.30 -- 14.00

ASPEKTI BEZBEDNOSTI RAČUNARSKIH MREŽA INDUSTRIJSKIH SISTEMA UPRAVLJANJA – PROF. DR MILAN MARKOVIĆ

14.00 – 14.30

FINANSIJSKE PERFORMANSE: PERSPEKTIVA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM – TEORIJSKA RAZMATRANJA -DRAGANA ROŠULJ, VITOMIR MILADINOVIĆ, DRAGUTIN JOVANOVIĆ

14.30 - 15.00

INFORMATICKO DOBA METODE PSIHOLOSKE MANIPULACIJE U SAJBER PROSTORU I MULTI KRITERIJUMSKA ANALIZA METODA ZA PREVENCIJU - ZORAN RIBARIĆ 

15.00 – 15.30

O IZGRADNJI SIGURNIH PROTOKOLA ZA RAZMJENU KLJUČEVA PREKO NESIGURNIH KANALA - B.DAMJANOVIĆ, B.LATINOVIĆ, Đ.MIKIĆ I N.NOVAKOVIĆ

15.30 - 16.00

DIGITALNI POTPISI KAO NAČIN ZAŠTITE KOMUNIKACIJA

PUTEM NESIGURNIH KANALA - IZET KARABEG, BORIS DAMJANOVIĆ

16.00 – 16.30

FORENZIČKA ANALIZA MOBILNIH UREĐAJA - DR. SC. MAHIR ZAJMOVIĆ

16.30 – 17.00

PRINTER SELECTION AND SOFTWARE SUPPORT FOR 3D PRINTING AND 3D BIOPRINTONG - IGOR GRUJIĆ, BRANKO LATINOVIĆ, SINIŠA TOMIĆ

17.00 – 17.30

DIGITAL TRANSFORMATION – CHATBOT ERA KRUNOSLAV RIS

18.00 – 18.30

ZAŠTITA DNS SERVISA - IVO DŽAKULA

18.30 – 19.00

NEKE MOGUĆNOSTI RAČUNARSKE LINGVISTIKE NA PRIMJERU ANALIZE JEDNOG KNJIŽEVNIH DJELA NA RAZNIM JEZICIMA

PROF. DR. NEDIM SMAILOVIĆ

 

ITeO 2010

Izvještaj  o održanom II Naučno-stručnom skupu Informacione tehnologije za e- obrazovanje ITeO

Programski odbor Na Panevropskom univerzitetu APEIRON u Banjoj Luci, realizovan je, 1. i 2. oktobra 2010. godine, drugi Naučno-stručni skup, pod nazivom: Informacione tehnologije za e-obrazovanje, pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske a pod medijskim pokroviteljstvom RTRS-a i Nezavisnih novina.

Na skupu su izložili naučno-stručne radove eminentni autori iz zemlje i inostranstva. Svi radovi su publikovani u Zborniku radova ITeO, kao i na pratećem CD izdanju.

Ukupno je saopšteno 37 radova (dva rada po pozivu i 35 u okviru plenarnih sesija), a u okviru poster sesije su izloženi najbolji radovi studenata na diplomskim studijama (ukupno 3 postera). Drugog dana skupa održana je debata na temu "Slobodan softver protiv vlasničkog softvera u obrazovanju, prednosti i mane"

 

Učesnicima Skupa, uručeni su sertifikati za učešće u radu Naučno-stručnog skupa ITeO 2010. Profesor Kuzmanović Skupu su se obratili ministar prosvete i kulture Anton Kasipović i pomoćnik ministra nauka i tehnologije Vinko Bogdan a Skup je otvorio Predsednik Republike Srpske akademik Rajko Kuzmanović. Putem vido linka uspostavljena je veza sa Nemačkom odakle se Skupu obratio Ulrich Fayl von Hentaller, direktor The Global Roundtable Evropske akademije nauka i umetnosti.

Radovima na II međunarodnom naučno-stručnom skupu ITeO pokrivene su sve predložene tematske oblasti, od osnovnog obrazovanja pa do problematike mobilnosti studenata, nastavnika i naučnih radnika u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) sa osvrtom na iskustva u svetu.

U oblasti istraživačkog rada prikazane su velike mogućnosti IT podrške kako istraživačima tako i studentima olakšavajući njihovo uključivanje u naučno- istraživački rad. Napredak tehnologije omogućio je slobodan pristup velikom broju centara koji sadrže uskladištene informacije u elektronskom obliku, pre toga proverene i klasifikovane na odgovarajući način.

Ministar Kasipović

U oblasti tehnologije bilo je nekoliko radova koji su se ticali tehnologije pripreme materijala za kurseve, distribucije materijala i njihovo korišćenje.

Posvećena je i posebna pažnja ekološkom aspektu primene informaciono- komunikacionih tehnologija.

Ove godine posebna pažnja posvećena je ekonomskim aspektima uvođenja informacionih tehnologija u elektronsko obrazovanje, odnosno uporednim analizama troškova i dobiti u tradicionalnom i elektronskom obrazovanju. Upravljanje rizicima mora biti sastavni deo svakog projekta pa i projekta e- obrazovanja.

Uočeno je da primena informacionih tehnologija u sistemu studija na daljinu zahteva veća inicijalna ulaganja koja postaju isplativa tek u slučaju većeg broja polaznika. Imajući u vidu brzinu zastarevanja znanja to znači da eksploatacioni vek tih kurseva je vremenski ograničen, tako da treba biti oprezan i voditi računa u kojim prilikama i u kojim naučnim oblastima se uvodi e-obrazovanje.

Veoma je važno da se pri primeni IT-a u elektronskom obrazovanju pažljivo razmotre moguće informacione tehnologije i u našim uslovima ograničenog broja studenata, jezika kao ograničenja, broja stanovništva. U nekim slučajevima prednost dati tehnologijama koje ne zahtevaju pripremu nastavnih materijala u specifičnom digitalnom obliku, na primer Video on Demand, primena tehnike digitalne televizije koje emituje materijal po zahtevu, ili TV uživo. Konferenciju su putem APEIRON TV kanala (Video on Demand) pratili svi prisutni u auli univerziteta i putem Interneta (www.apeiron-uni.tv)

Posebno je naglašena potreba informatičkog opismenjavanja građanstva kako bi moglo da koristi savremene servise bilo da je reč o servisima e-uprave ili korišćenje bankomata, video terminala u javnim ustanovama, aerodromima, kao i ujednačavanju kriterijuma za vrednovanje tih veština na međunarodnom nivou.

Zaključak debate na temu "Slobodan softver protiv vlasničkog softvera u obrazovanju, prednosti i mane" je da je pre odluke o vrsti softvera neophodno uraditi cost/benefit analizu.

Na kraju, organizatori skupa sa zadovoljstvom konstatuju da su postavljeni ciljevi u potpunosti realizvani.

Banja Luka, 15.oktobar 2010. godine

Predsjednik Organizacionog odbora

  • Prof. dr Zoran Ž. Avramović, dipl.inž.el.

Predsjednik Programskog odbora

  • Doc. dr Gordana Radić, dipl.inž.el.
Srpski