ITeO 2010

Izvještaj  o održanom II Naučno-stručnom skupu Informacione tehnologije za e- obrazovanje ITeO

Programski odbor Na Panevropskom univerzitetu APEIRON u Banjoj Luci, realizovan je, 1. i 2. oktobra 2010. godine, drugi Naučno-stručni skup, pod nazivom: Informacione tehnologije za e-obrazovanje, pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske a pod medijskim pokroviteljstvom RTRS-a i Nezavisnih novina.

Na skupu su izložili naučno-stručne radove eminentni autori iz zemlje i inostranstva. Svi radovi su publikovani u Zborniku radova ITeO, kao i na pratećem CD izdanju.

Ukupno je saopšteno 37 radova (dva rada po pozivu i 35 u okviru plenarnih sesija), a u okviru poster sesije su izloženi najbolji radovi studenata na diplomskim studijama (ukupno 3 postera). Drugog dana skupa održana je debata na temu "Slobodan softver protiv vlasničkog softvera u obrazovanju, prednosti i mane"

 

Učesnicima Skupa, uručeni su sertifikati za učešće u radu Naučno-stručnog skupa ITeO 2010. Profesor Kuzmanović Skupu su se obratili ministar prosvete i kulture Anton Kasipović i pomoćnik ministra nauka i tehnologije Vinko Bogdan a Skup je otvorio Predsednik Republike Srpske akademik Rajko Kuzmanović. Putem vido linka uspostavljena je veza sa Nemačkom odakle se Skupu obratio Ulrich Fayl von Hentaller, direktor The Global Roundtable Evropske akademije nauka i umetnosti.

Radovima na II međunarodnom naučno-stručnom skupu ITeO pokrivene su sve predložene tematske oblasti, od osnovnog obrazovanja pa do problematike mobilnosti studenata, nastavnika i naučnih radnika u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) sa osvrtom na iskustva u svetu.

U oblasti istraživačkog rada prikazane su velike mogućnosti IT podrške kako istraživačima tako i studentima olakšavajući njihovo uključivanje u naučno- istraživački rad. Napredak tehnologije omogućio je slobodan pristup velikom broju centara koji sadrže uskladištene informacije u elektronskom obliku, pre toga proverene i klasifikovane na odgovarajući način.

Ministar Kasipović

U oblasti tehnologije bilo je nekoliko radova koji su se ticali tehnologije pripreme materijala za kurseve, distribucije materijala i njihovo korišćenje.

Posvećena je i posebna pažnja ekološkom aspektu primene informaciono- komunikacionih tehnologija.

Ove godine posebna pažnja posvećena je ekonomskim aspektima uvođenja informacionih tehnologija u elektronsko obrazovanje, odnosno uporednim analizama troškova i dobiti u tradicionalnom i elektronskom obrazovanju. Upravljanje rizicima mora biti sastavni deo svakog projekta pa i projekta e- obrazovanja.

Uočeno je da primena informacionih tehnologija u sistemu studija na daljinu zahteva veća inicijalna ulaganja koja postaju isplativa tek u slučaju većeg broja polaznika. Imajući u vidu brzinu zastarevanja znanja to znači da eksploatacioni vek tih kurseva je vremenski ograničen, tako da treba biti oprezan i voditi računa u kojim prilikama i u kojim naučnim oblastima se uvodi e-obrazovanje.

Veoma je važno da se pri primeni IT-a u elektronskom obrazovanju pažljivo razmotre moguće informacione tehnologije i u našim uslovima ograničenog broja studenata, jezika kao ograničenja, broja stanovništva. U nekim slučajevima prednost dati tehnologijama koje ne zahtevaju pripremu nastavnih materijala u specifičnom digitalnom obliku, na primer Video on Demand, primena tehnike digitalne televizije koje emituje materijal po zahtevu, ili TV uživo. Konferenciju su putem APEIRON TV kanala (Video on Demand) pratili svi prisutni u auli univerziteta i putem Interneta (www.apeiron-uni.tv)

Posebno je naglašena potreba informatičkog opismenjavanja građanstva kako bi moglo da koristi savremene servise bilo da je reč o servisima e-uprave ili korišćenje bankomata, video terminala u javnim ustanovama, aerodromima, kao i ujednačavanju kriterijuma za vrednovanje tih veština na međunarodnom nivou.

Zaključak debate na temu "Slobodan softver protiv vlasničkog softvera u obrazovanju, prednosti i mane" je da je pre odluke o vrsti softvera neophodno uraditi cost/benefit analizu.

Na kraju, organizatori skupa sa zadovoljstvom konstatuju da su postavljeni ciljevi u potpunosti realizvani.

Banja Luka, 15.oktobar 2010. godine

Predsjednik Organizacionog odbora

  • Prof. dr Zoran Ž. Avramović, dipl.inž.el.

Predsjednik Programskog odbora

  • Doc. dr Gordana Radić, dipl.inž.el.