ITEO 2019 Agenda

ITEO Agenda

Datum: 6.12.2019.

Predsjedništvo                         Radno predsjedništvo:

Prof. emeritus Dušan Starčević                                  Prof. dr Nedim Smailović

Prof. dr Gordana Radić                                                 Prof. dr Milan Marković

Prof. dr Branko Latinović                                             Prof. dr Goran Đukanović

Prof. dr Željko Stanković

Prof. dr Dragutin Jovanović

VRIJEME:

DOGAĐAJ :

10.00 -- 11.00

PRIJAVE UČESNIKA

11.00 – 11.15

POZDRAVNO OBRAĆANJE REKTORA I SVEČANO OTVARANJE

11.15 – 12.00

UVODNO PREDAVANJE - PROF. DR DUŠAN STARČEVIĆ FON

12.00 – 12.30

PREDSTAVLJANJE ČASOPISA JITA

12.30 -- 13.30

KOKTEL DOBRODOŠLICE

13.30 -- 14.00

ASPEKTI BEZBEDNOSTI RAČUNARSKIH MREŽA INDUSTRIJSKIH SISTEMA UPRAVLJANJA – PROF. DR MILAN MARKOVIĆ

14.00 – 14.30

FINANSIJSKE PERFORMANSE: PERSPEKTIVA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM – TEORIJSKA RAZMATRANJA -DRAGANA ROŠULJ, VITOMIR MILADINOVIĆ, DRAGUTIN JOVANOVIĆ

14.30 - 15.00

INFORMATICKO DOBA METODE PSIHOLOSKE MANIPULACIJE U SAJBER PROSTORU I MULTI KRITERIJUMSKA ANALIZA METODA ZA PREVENCIJU - ZORAN RIBARIĆ 

15.00 – 15.30

O IZGRADNJI SIGURNIH PROTOKOLA ZA RAZMJENU KLJUČEVA PREKO NESIGURNIH KANALA - B.DAMJANOVIĆ, B.LATINOVIĆ, Đ.MIKIĆ I N.NOVAKOVIĆ

15.30 - 16.00

DIGITALNI POTPISI KAO NAČIN ZAŠTITE KOMUNIKACIJA

PUTEM NESIGURNIH KANALA - IZET KARABEG, BORIS DAMJANOVIĆ

16.00 – 16.30

FORENZIČKA ANALIZA MOBILNIH UREĐAJA - DR. SC. MAHIR ZAJMOVIĆ

16.30 – 17.00

PRINTER SELECTION AND SOFTWARE SUPPORT FOR 3D PRINTING AND 3D BIOPRINTONG - IGOR GRUJIĆ, BRANKO LATINOVIĆ, SINIŠA TOMIĆ

17.00 – 17.30

DIGITAL TRANSFORMATION – CHATBOT ERA KRUNOSLAV RIS

18.00 – 18.30

ZAŠTITA DNS SERVISA - IVO DŽAKULA

18.30 – 19.00

NEKE MOGUĆNOSTI RAČUNARSKE LINGVISTIKE NA PRIMJERU ANALIZE JEDNOG KNJIŽEVNIH DJELA NA RAZNIM JEZICIMA

PROF. DR. NEDIM SMAILOVIĆ

 

ITEO 2012

Izvještaj o održanom IV Međunarodnom naučnom skupu ITeO 2012

Programski odbor

Na Panevropskom univerzitetu APEIRON u Banjoj Luci, realizovan je, 28. i 29. septembra 2012. godine, četvrti Naučno-stručni skup, pod nazivom: Informacione tehnologije za e-obrazovanje, pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske a pod medijskim pokroviteljstvom ATV-a Banja Luka i Nezavisnih novina. Od oprganizacija iz IT oblasti Skup je podržala  kompanija Teleklik iz Banja Luke. 

Skupu se u ime Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske obratio akademik Dragan Danelišan, pomoćnik ministra nauka i tehnologije Gordan Vukelić, minister prosvjete i kulture Anton Kasipović koji je i otvorio Skup. 

Na Skupu su izložili naučno-stručne radove eminentni autori iz zemlje i inostranstva. Svi radovi su publikovani u Zborniku radova ITeO.

Uvodno izlaganje na temu E-obrazovanje potreba, mogućnost i korist održao je profesor Djordji Jovančevski sa Američkog univerziteta iz Skoplja. Drugi uvodni referat Društveni mediji u obrazovanju izložio je professor Velimir Štavljanin iz Beograda sa Fkulteta organizacionih nauka. 

Ukupno je saopšteno 26 radova, dva rada po pozivu i 24 u okviru plenarnih sesija. Radovima na IV međunarodnom naučno-stručnom skupu ITeO 2012 pokriveno je većina predloženih tematskih oblasti, počev od utjecaja društvenih medija na obrazovanje preko savremenog obrazovnog sredstava – robo ruka sa tri stepena slobode i savremenih robotskih platformi, do računarstva u oblaku i primene obrazovnih softvera u mnogim obrazovnim oblastima. U oblasti istraživačkog rada prikazane su mogućnosti primene IT koje olakšavaju uključivanje istraživača i studenata u naučno-istraživački rad. 

Programski odbor

Posebno treba istaknuti radove koji su se odnosili na unapređenje obrazovnog procesa sa aspekta tehnologije pripreme materijala za kurseve, distribucije tih materijala kao i njihovo korišćenje. Ove godine pažnja je bila posvećena repozitoriju edukativnih objekata i različitih softvera za e-nastavu u različitim oblastima. 

Svim učesnicima Skupa uručeni su sertifikati o učešću u radu Naučno-stručnog skupa ITeO 2012. I ove godine Konferenciju su preko APEIRON TV kanala mogli pratiti svi zainteresovani putem Interneta  (www.apeiron-uni.tv).

Na kraju, organizatori skupa sa zadovoljstvom konstatuju da se misija Naučno-stručnog skupa sa medjunarodnim učešćem ITeO uspešno ostvaruje.

 

Banja Luka, 25. oktobar 2011. godine Programski i organizacioni odbor

Srpski