ITEO 2019 Agenda

ITEO Agenda

Datum: 6.12.2019.

Predsjedništvo                         Radno predsjedništvo:

Prof. emeritus Dušan Starčević                                  Prof. dr Nedim Smailović

Prof. dr Gordana Radić                                                 Prof. dr Milan Marković

Prof. dr Branko Latinović                                             Prof. dr Goran Đukanović

Prof. dr Željko Stanković

Prof. dr Dragutin Jovanović

VRIJEME:

DOGAĐAJ :

10.00 -- 11.00

PRIJAVE UČESNIKA

11.00 – 11.15

POZDRAVNO OBRAĆANJE REKTORA I SVEČANO OTVARANJE

11.15 – 12.00

UVODNO PREDAVANJE - PROF. DR DUŠAN STARČEVIĆ FON

12.00 – 12.30

PREDSTAVLJANJE ČASOPISA JITA

12.30 -- 13.30

KOKTEL DOBRODOŠLICE

13.30 -- 14.00

ASPEKTI BEZBEDNOSTI RAČUNARSKIH MREŽA INDUSTRIJSKIH SISTEMA UPRAVLJANJA – PROF. DR MILAN MARKOVIĆ

14.00 – 14.30

FINANSIJSKE PERFORMANSE: PERSPEKTIVA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM – TEORIJSKA RAZMATRANJA -DRAGANA ROŠULJ, VITOMIR MILADINOVIĆ, DRAGUTIN JOVANOVIĆ

14.30 - 15.00

INFORMATICKO DOBA METODE PSIHOLOSKE MANIPULACIJE U SAJBER PROSTORU I MULTI KRITERIJUMSKA ANALIZA METODA ZA PREVENCIJU - ZORAN RIBARIĆ 

15.00 – 15.30

O IZGRADNJI SIGURNIH PROTOKOLA ZA RAZMJENU KLJUČEVA PREKO NESIGURNIH KANALA - B.DAMJANOVIĆ, B.LATINOVIĆ, Đ.MIKIĆ I N.NOVAKOVIĆ

15.30 - 16.00

DIGITALNI POTPISI KAO NAČIN ZAŠTITE KOMUNIKACIJA

PUTEM NESIGURNIH KANALA - IZET KARABEG, BORIS DAMJANOVIĆ

16.00 – 16.30

FORENZIČKA ANALIZA MOBILNIH UREĐAJA - DR. SC. MAHIR ZAJMOVIĆ

16.30 – 17.00

PRINTER SELECTION AND SOFTWARE SUPPORT FOR 3D PRINTING AND 3D BIOPRINTONG - IGOR GRUJIĆ, BRANKO LATINOVIĆ, SINIŠA TOMIĆ

17.00 – 17.30

DIGITAL TRANSFORMATION – CHATBOT ERA KRUNOSLAV RIS

18.00 – 18.30

ZAŠTITA DNS SERVISA - IVO DŽAKULA

18.30 – 19.00

NEKE MOGUĆNOSTI RAČUNARSKE LINGVISTIKE NA PRIMJERU ANALIZE JEDNOG KNJIŽEVNIH DJELA NA RAZNIM JEZICIMA

PROF. DR. NEDIM SMAILOVIĆ

 

ITEO 2014

I Z V E Š T A J

o radu VI Međunarodnog naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije za e-obrazovanje ITeO 2014

U Banjaluci je 26. i 27. septembra 2014.  u prostorijama Univerziteta Apeiron održan šesti po redu međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za e-obrazovanje (ITeO). Kao i do sada pokrovitelji Skupa su bili Akademina nauka i umjetnosti Republike Srpske, Ministarstva nauke i tehnologije RS i Ministarstvo prosbjete i kulture RS. Sponzori Skupa su bili Microsoft BH, Teleklik Banja Luka i Assbis Sarajevo.

Skup je otvorio akademik Rajko Kuzmanović u prisustvu zvaničnika Republike Srpske, predstavnika akademske zajednice, kao i cenjenih gostiju iz Ruske Federacije. Ove godine uvodni referat održao je akademik Injkov Yuri M. sa Moskovskog državnog univerziteta MIIT pod naslovom „Problemi učenja na daljinu u oblasti tehničkog visokog obrazovanja“. Zapaženo interesovanje pobudili su gosti iz Rusije Voroncova Elena Vladimirovna, ROSNOU, Vladimir Nikolajevič Mališ sa državnog Univerziteta iz Lipecka i Maksim Aleksandrovič Pahomov sa Tambovskog državnog univerziteta „G. R. Deržavin“, koji su održali predavanja primeni učenja na daljinu, algoritmima za binarnu klasifikaciju tekstualnih dokumenata i ERP sistemima. U plenarnom delu rada Skupa izloženi su radovi o primeni savremenih informacionih tehnologija u bioinformatici, standardima u bezbednosti biometrijskih podataka.

Interesantno su bila i izlaganja o mogućnosti primene mobilnih aplikacija u savremenom obrazovnom sistemu, mešovitom učenju – Blended learning, Interaktivnim e-sistemima u izvođenju nastave i ocenjivanje učenika, virtualizaciji i računarstvu u oblaku,..  

I ove godine su autori imali mogućnost da izlože svoja dostignuća u okviru poster sesije.

Na Skupu je prikazan presek dosadašnjih izdanja JITA časopisa

Imajući u vidu značaj Android operativnog sistema u mobilnim komunikacijama i tablet uređajima, održan je studentski okrugli sto na temu: IoT i pametne senzorske mreže budućnosti: mogućnosti i izazovi. Prisutnim studentima, studentima iz Tambova putem Skype mreže i prisutnim gostima uvodnu prezentaciju pod naslovom IoT i pametne senzorske mreže budućnosti: mogućnosti i izazovi. Prisutni studenti i studenti iz Tambova su postavljali pitanja i aktivno učestvovali u diskusijama. Može se zaključiti da je i ovogodišnji naučno-stručni skup ITeO bio na visokom naučnom i stručnom nivou, pobudio značajno interesovanje zaposlenih u segmentu nauke i prosvete, kao i da je ostvario kontinuitet u misiji promovisanja značaja i uloge informacionih tehnologija u savremenom životu i obazovanju.

Srpski