ITEO 2019 Agenda

ITEO Agenda

Datum: 6.12.2019.

Predsjedništvo                         Radno predsjedništvo:

Prof. emeritus Dušan Starčević                                  Prof. dr Nedim Smailović

Prof. dr Gordana Radić                                                 Prof. dr Milan Marković

Prof. dr Branko Latinović                                             Prof. dr Goran Đukanović

Prof. dr Željko Stanković

Prof. dr Dragutin Jovanović

VRIJEME:

DOGAĐAJ :

10.00 -- 11.00

PRIJAVE UČESNIKA

11.00 – 11.15

POZDRAVNO OBRAĆANJE REKTORA I SVEČANO OTVARANJE

11.15 – 12.00

UVODNO PREDAVANJE - PROF. DR DUŠAN STARČEVIĆ FON

12.00 – 12.30

PREDSTAVLJANJE ČASOPISA JITA

12.30 -- 13.30

KOKTEL DOBRODOŠLICE

13.30 -- 14.00

ASPEKTI BEZBEDNOSTI RAČUNARSKIH MREŽA INDUSTRIJSKIH SISTEMA UPRAVLJANJA – PROF. DR MILAN MARKOVIĆ

14.00 – 14.30

FINANSIJSKE PERFORMANSE: PERSPEKTIVA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM – TEORIJSKA RAZMATRANJA -DRAGANA ROŠULJ, VITOMIR MILADINOVIĆ, DRAGUTIN JOVANOVIĆ

14.30 - 15.00

INFORMATICKO DOBA METODE PSIHOLOSKE MANIPULACIJE U SAJBER PROSTORU I MULTI KRITERIJUMSKA ANALIZA METODA ZA PREVENCIJU - ZORAN RIBARIĆ 

15.00 – 15.30

O IZGRADNJI SIGURNIH PROTOKOLA ZA RAZMJENU KLJUČEVA PREKO NESIGURNIH KANALA - B.DAMJANOVIĆ, B.LATINOVIĆ, Đ.MIKIĆ I N.NOVAKOVIĆ

15.30 - 16.00

DIGITALNI POTPISI KAO NAČIN ZAŠTITE KOMUNIKACIJA

PUTEM NESIGURNIH KANALA - IZET KARABEG, BORIS DAMJANOVIĆ

16.00 – 16.30

FORENZIČKA ANALIZA MOBILNIH UREĐAJA - DR. SC. MAHIR ZAJMOVIĆ

16.30 – 17.00

PRINTER SELECTION AND SOFTWARE SUPPORT FOR 3D PRINTING AND 3D BIOPRINTONG - IGOR GRUJIĆ, BRANKO LATINOVIĆ, SINIŠA TOMIĆ

17.00 – 17.30

DIGITAL TRANSFORMATION – CHATBOT ERA KRUNOSLAV RIS

18.00 – 18.30

ZAŠTITA DNS SERVISA - IVO DŽAKULA

18.30 – 19.00

NEKE MOGUĆNOSTI RAČUNARSKE LINGVISTIKE NA PRIMJERU ANALIZE JEDNOG KNJIŽEVNIH DJELA NA RAZNIM JEZICIMA

PROF. DR. NEDIM SMAILOVIĆ

 

ITEO 2013

Izvještaj o radu V Međunarodnog naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije za e-obrazovanje ITeO 2013

Programski odbor

U Banjaluci je 27. i 28. septembra 2013.  u prostorijama Univerziteta Apeiron održan peti po redu međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za e-obrazovanje (ITeO). Skup je otvorio akademik Rajko Kuzmanović u prisustvu zvaničnika Republike Srpske, predstavnika akademske zajednice, kao i cenjenih gostiju iz Ruske Federacije. Ove godine uvodne referate održali su Irena Genadijeva Obuhova sa Moskovskog državnog regionalnog univerziteta, referat pod naslovom IT u obrazovanju: prošlost i sadašnjost, i Zdenka Babić sa državnog Univerziteta u Banjaluci, referat pod naslovom Uvođenje doktorskih studija u Republici Srpskoj

Zapaženo interesovanje pobudili su gosti iz Rusije Maksim Aleksandrovič Pahomov sa Tambovskog državnog univerziteta „G. R. Deržavin“ i Vladimir Nikolajevič Mališ sa državnog Univerziteta iz Lipecka, koji su održali predavanja pod naslovima Uticaj IT na motivisanje studenata za obrazovne i naučne radove, odnosno Univerzitetska infrastruktura za e-obrazovanje.

U plenarnom delu rada Skupa izloženi su radovi o primeni savremenih informacionih tehnologija u informacionom društvu (inteligentna kuća) i nastavi robotike (helikopter u funkciji video nadzora). Takođe, imajući u vidu potrebe e-obrazovanja u sistemu studija na daljinu, prisutni su pokazali veliko interesovanje za primenu biometrijskih tehnika u menadžmentu identiteta.

Interesantno je bilo i izlaganje o novinama o ulozi  i načinu finansiranja projekata iz IKT oblasti u EU programu Horizont 2020.

I ove godine su autori imali mogućnost da izlože svoja dostignuća u okviru poster sesije.

Imajući u vidu značaj Android operativnog sistema u mobilnim komunikacijama i tablet uređajima, održan je studentski okrugli sto na temu: Android paradigma: razvoj i budućnost eko sistema; mogućnosti primene uređaja zasnovanih na Android platformi. Studentima i prisutnim gostima uvodnu prezentaciju pod naslovom Uticaj Android operativnog sistema na širenje IKT koja opisuje operativni sistem, njegov nastanak, mesta primene i predviđanja budućnosti, uz predstavljanje nekih karakterističnih i neobičnih poteza proizvođača u vezi sa operativnim sistemom Android, održao je moderator okruglog stola  Goran Đukanović. Poseban osvrt je dat na aspekt sigurnosti. Na kraju je postavljeno 14 pitanja sa osnovnom namerom da budu smernice prisutnim za razvoj diskusije. Prisutni su se aktivno uključili u diskusiju i iskazali visok nivo zainteresovanosti za tematiku. 

Programski odbor

Razvijena je diskusija na svih 14 tema. Posebno je iskazano interesovanje za pitanja sigurnosti, uticaj sigurnosti na dalje širenje operativnog sistema Android, te relacije u odnosu na Apple iOS i druge operativne sisteme prisutne u mobilnom računarstvu. Studenti su iskazali zavidan nivo upućenosti u samu tematiku i visok stepen zainteresovanosti i interaktivnosti, odnosno uzeli su učešće u diskusiji u obimu koji je i iznad očekivanog, što pokazuje da je održani okrugli sto bio uspešan.

Može se zaključiti da je i ovogodišnji naučno-stručni skup ITeO bio na visokom naučnom i stručnom nivou, da je pobudio značajno interesovanje zaposlenih u segmentu nauke i prosveti, kao i da je ostvario kontinuitet u misiji promovisanja značaja i uloge informacionih tehnologija u savremenom obazovanju.

Srpski