Odrzan ITeO 2019

 

Konferencija Informacione tehnologije za e-obrazovanje – ITeO 2019, u organizaciji Fakulteta informacionih tehnologija, jedanaestu godinu za redom, održana je 6. decembra 2019. godine. 

Srpski

ITeO 2019 - Uvodno predavanje

TREND RAZVOJA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I IZAZOVI U VISOKOM OBRAZOVANJU

Prof. emeritus dr Dušan Starčević

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Apstrakt: Rad je posvećen analizi uticaja informacionih tehnologija na razvoj privrede i društva, posebno u procesu digitalne transformacije društva. Dat je prikaz osnovnih odlika digitalne ekonomije i informacionih tehnologija. Analizirano je trenutno stanje broja i profila zaposlenih u oblasti informacionih tehnologija u SAD-u i ocena trenda razvoja. Navedene su ključne informacione tehnologije za koje se očekuje da obeleže sledeću deceniju, kao i zadaci akademskih ustanova u njihovom obrazovanju. Prezentovani su de facto standardi koje treba imati u vidu prilikom specificiranja nastavnih planova i programa rada.

Ključne reči: informacione tehnologije, digitalna transformcija društva, strateške tehnologije, modeli akademskog obrazovanja, kurikulumi

Srpski

Stranice

 S p o n z o r i